Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Tento dánský fyzik se narodil v Kodani. Působil především v oblasti jaderné fyziky. Od roku 1903 studoval fyziku na univerzitě. Doktorát získal o osm let později. O rok později, v roce 1912, se zabýval radioaktivitou a ještě o rok později, tedy v roce 1913, se oženil s Margrethe Norlundovou, se kterou měl šest synů. V témže roce sestavil teoretický kvantový model atomu vodíku. Od roku 1916 byl profesorem fyziky a v roce 1921 teoreticky vysvětlil periodickou tabulku prvků. O rok později za výzkum struktury atomů získal Nobelovu cenu za fyziku. Krátce před válkou, v roce 1939, objevil s dalšími významnými fyziky významné procesy štěpení uranu. V roce 1943 musel emigrovat. Od téhož roku až do konce války se podílel na projektu Manhatton, což byl projekt Spojených států amerických, jehož cílem bylo vyvinou atomovou bombu. Zemřel ve věku 77 let v rodné Kadani.

Objevy a vynálezy

Kvantový model atomu vodíku
Teoretické vysvětlení periodické tabulky prvků
Komplementarita

Zajímavosti

Po konci války se Niels Bohr postavil proti zneužívání jaderné energie ve válkách.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

- Galileo Galilei