Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Tento rakouský fyzik je považován za jednoho ze zakladatelů kvantové mechaniky. Narodil se ve Vídni. Až do svých deseti let nechodil do základní školy, měl totiž soukromého učitele a vychovatele. Poté, v roce 1898 nastoupil na gymnázium, kde studoval až do roku 1906. V roce 1914 publikoval svůj první důležitý článek. V témže roce byl také povolán na vojnu, ve vědecké práci ale i nadále pokračoval. V roce 1925 publikoval svou slavnou vlnovou rovnici. O rok později vydal práci o vlnové mechanice a obecné teorii relativity, za kterou získal v roce 1933 Nobelovu cenu. V roce 1935 publikoval práci Současná situace v kvantové mechanice, ve které se objevil jeho slavný paradox Schrödingerovy kočky. V roce 1939 odešel do Dublinu, kde se začal zajímat o sjednocenou teorii pole. V roce 1956 se vrátil do Vídně, kde také v roce 1961 zemřel.

Objevy a vynálezy

Schrödingerova rovnice
Kolaps vlnové funkce
Paradox Schrödingerovy kočky

Zajímavosti

Nezabýval se jen fyzikou, nýbrž i historií a filozofií fyziky a vědy obecně. V roce 1944 publikoval knihu What is Life? anebo Co je život?, která ovlivnila mnoho vědců stojících u zrodu molekulární biologie, např. objevitele molekuly DNA.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

A přece se točí.

- Galileo Galilei