Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Francouzský fyzik André Marie Ampère je jedním z těch, kterým vděčíme za dnešní elektrifikovaný svět. Ve vesnici, kde bydlel, nebyla žádná škola, proto ho už odmalička vzdělával jeho otec. Během Velké francouzské revoluce, kdy Ampérovi bylo 18 let, pracoval jako soudce. Byl proto považován za aristokrata a popraven. Ztrátu otce bral Ampère velmi těžce - téměř rok v těžkých depresích nedělal nic jiného, než že se snažil dělit hromádky písku na dvě stejně velké poloviny. Z depresí ho dostalo až setkání svou budoucí manželkou Julií. O několik let později začal pracovat jako učitel matematiky. Mezi jeho největší přínosy patří vysvětlení elektrického proudu jako proudu pohybujících se částic, rozlišení pojmů elektrický proud a elektrické napětí nebo výzkum magnetických vlastností elektrického proudu. V osobním životě však nebyl tak úspěšný jako v tom vědeckém - první manželka mu zemřela, s druhou se po dvou letech rozvedl a ke konci života spíše živořil, protože většinu peněz utrácel za vědecké přístroje.

Objevy a vynálezy

Základy elektromagnetismu
Ampérův zákon
Ampérovo pravidlo pravé ruky

Zajímavosti

Na jeho počest je pojmenována jednotka elektrického proudu.

André Ampére byl velice nadaný. Už ve dvanácti letech ovládal matematiku na poměrně vysoké úrovni, ve třinácti letech znal alespoň základy třinácti jazyků a Akademii věd předložil svou první vědeckou práci a ve čtrnácti letech měl přečtených všech 20 svazků Francouzské encyklopedie.

Ampérovo jméno je spolu s dalšími 71 jmény vytesáno do Eiffelovy věže.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.

- Archimédes