Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
KVÍZ   CHYBA!

Životopis

Archimédes - řecký vynálezce, matematik a fyzik, dost možná největší vědec všech dob. Založil několik fyzikálních oborů - mechaniku a hydrostatiku, prozkoumal principy kladky a páky, díky kterým bylo možné přemisťovat těžké objekty mnohem snadněji. Popsal jedno z nejstarších známých čerpadel zvané Archimédův šroub nebo pomocí zrcadel zapaloval na dálku nepřátelské lodě. Také zavedl pojem těžiště a jím vypočítaná hodnota čísla π (pí) byla nejpřesnější až do doby, než se objevily počítače. A takhle by se dalo pokračovat ještě dlouho. Každý ale určitě zná Archimédův zákon - těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené. Smutný je však konec tohoto starověkého génia - během římského obléhání svého rodného města Syrakusy právě nad něčím přemýšlel a dělal si nákresy do písku. Přišel k němu voják s úmyslem ho zabít. Archimédes ho ale požádal, ať ještě počká, než vyřeší to, na čem právě pracoval - "Žádám tě, neruš mi mé kruhy!" Voják ale neuposlechl a Archiméda zabil, aniž by věděl, jaký to byl génius.

Objevy a vynálezy

Archimédův zákon
Princip páky a kladky
Archimédův šroub
Těžiště
Výpočet čísla π (pí)

Zajímavosti

Podle jedné historky přišel na Archimédův zákon při své koupeli. Uvědomil si, že když hodí do sudu plného vody nějaký objekt, vyteče stejný objem vody, jaký je objem objektu. Když mu to došlo, údajně vyskočil ze sudu, ve kterém se koupal, a začal zcela nahý běhat syrakuskými ulicemi a volal „Heuréka“ (což v překladu z řečtiny znamená nalezl jsem). Podle toho pak zjišťoval, zda jsou zlaté věci vyrobeny jen ze zlata.

Nikdo neví, jak Archimédes vypadal - jeho portréty odpovídají pouze představivosti umělců.

Pověsti o Archimédových dovednostech a vynalézavosti byly všeobecně známé. Římský císař chtěl Archiméda využít k vývoji nových zbraní, proto nařídil, aby ho vojáci přivedli naživu. Jak to s ním dopadlo, to už ale víte...
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

A přece se točí.

- Galileo Galilei