Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Tento italský fyzik se narodil v rodině hlavního inspektora ministerstva komunikací. Čtyři roky studoval univerzitu v Pise, poté získal doktorát. Od roku 1926 vyučoval fyziku na univerzitě v Římě. V roce 1938 získal Nobelovu cenu za fyziku za potvrzení existence nových radioaktivních prvků vytvořených neutronovým ozařováním a s tím spojený objev jaderných reakcí způsobených pomalými neutrony, čímž otevřel cestu k objevu štěpení uranu. Kvůli jeho ženě, která byla židovského původu, emigroval poté do USA, kde se podílel na projektu Manhattan, utajeném americkém projektu s cílem vyrobit atomovou bombu. Řetězovou reakci štěpení jader uranu provedl společně s Robertem Oppenheimerem 2. prosince 1942.

Objevy a vynálezy

Štěpení uranu

Zajímavosti

Po Enricu Fermim je pojmenována délková jednotka Fermi; 1 fermi = 10-15 metru.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

- Galileo Galilei