Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Alessandro Volta byl italský fyzik, který vynalezl první galvanický článek - baterii. V sedmi letech mu zemřel otec. Následně ho jeho strýc začal doma vzdělávat, čtyři roky studoval na jezuitské škole. Podmínkou pro setrvání bylo, že se stane knězem, s čímž však nesouhlasila jeho rodina, proto musel ze školy odejít. Stal se profesorem fyziky, začal s pokusy s elektřinou a během svých cest po Evropě se seznámil s mnoha významnými fyziky. V roce 1799 sestrojil svůj nejvýznamnější vynález: Voltův sloup - první baterii. O svých vynálezech přednášel v následujících letech v Londýně a v Paříži, kde svým vynálezem zaujal Napoleona Bonaparta. Ten ho za jeho vynález finančně odměnil, jmenoval hrabětem a italským senátorem. V roce 1823 utrpěl Volta srdeční mrtvici a téměř ohluchl a oslepl a o 4 roky později podlehl mrtvici.

Objevy a vynálezy

Voltův sloup
Elektrometr

Zajímavosti

Alessandro Volta vedl dlouhý spor s Luigi Galvanim, jehož pokusy s žabími stehýnky vedli Voltu k vynalezení baterie. Galvani totiž tvrdil, že zvířecí tkáň obsahuje formu elektřiny. Volta ale zastával názor, že se jedná pouze o reakci kovů ve vlhkém prostředí. Později se ukázala, že pravdu měli oba dva.

V dětství byl Volta poměrně zaostalý, do čtyř let nepromluvil jediné slovo. Jeho rodina se proto obávala, že je mentálně zaostalý nebo hluchý. Ještě než ale opustil školu, mluvil plynule latinsky, francouzsky, anglicky a německy.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.

- Galileo Galilei