Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Přesně před 154 lety, v roce 1858, se v Kielu v severním Německu narodil jeden ze zakladatelů kvantové teorie. Po té, co na v roce 1880 dokončil svou disertační práci, se stal soukromým docentem na mnichovské univerzitě, kde také studoval. Od roku 1885 pak byl profesorem na univerzitě v Kielu. Teď ale k jeho objevům. Úplně na začátku se věnoval termodynamice. Pak jej ale zaujala práce Gustava Kirchhoffa o záření a začal se zabývat zářením černého tělesa. V roce 1899 objevil po něm pojmenovanou Planckovu konstantu. Mezi lety 1905 – 1909 předsedal Německé fyzikální společnosti, v roce 1918 pak získává Nobelovu cenu za fyziku za objev energetických kvant. Roku 1947 pak v dolnosaském Göttingenu umírá. Max Planck se celým jménem Max Karl Ernst Ludwig Planck.

Objevy a vynálezy

Planckova konstanta (E = h * v)
Planckovy jednotky
Planckův vyzařovací zákon

Zajímavosti

Ještě před 2. Světovou válkou přesvědčoval Adolfa Hitlera, aby změnil rasové zákony, a tím ušetřil židovské vědce.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu.

- Thomas Edison