Hlavní stranaFyziciZnáte fyziky?Hry
CHYBA!

Životopis

Michael Faraday - jeden z nejdůležitějších fyziků 19. století, známý díky svým objevům v oblasti elektřiny. Jeho nejdůležitějším přínosem je bezpochyby vynález elektrického motoru - ve Faradayově době se totiž elektřina vyráběla pouze chemickou metodou z baterií, což bylo drahé, náročné a nepraktické. Narodil se do chudé rodiny, do školy chodil jen do 13 let, pak si musel najít zaměstnání. Začal pracovat u knihvazače, díky čemuž se k němu dostalo mnoho knih, které v něm probudili zájem o vědu. V roce 1812 začal navštěvovat přednášky známého chemika Humphry Davyho, který ho u sebe o tři roky později zaměstnal jako svého asistenta. Během svého života objevil např. magnetické a elektrické siločary, Faradayovu klec, benzen nebo princip, na kterém dnes funguje klimatizace.

Objevy a vynálezy

Dynamo
Magnetické a elektrické siločary
Elektromagnetická indukce
Benzen
Faradayova klec
Pojmy anoda, katoda, elektroda a ion

Zajímavosti

Michael Faraday vynalezl gumový balónek - před tím se balónky vyráběly z prasečích močových měchýřů nebo zvířecích střev.

Faraday byl čestný muž se silným přesvědčením. Odmítl nabídku rytířství, nabídku stát se prezidentem Královské společnosti a také odmítl pomáhat vládě ve vývoji chemických válečných zbraní.

Ve Faradayově době byla řeka Temže pro Londýn hlavním zdrojem pitné vody, také ale sloužila jako skládka odpadů. Faraday byl jedním z prvních lidí, který na špatnou kvalitu vody v Temži upozornil, dokonce provedl řadu měření, která potvrdila, že mezi vodou v Temži a žumpě není příliš velký rozdíl. Parlament jeho zjištění ignoroval. O tři roky bylo v Londýně neobvykle teplé léto. Voda z Temže se začala odpařovat a celý Londýn zaplavil nechutný smrad. Parlament už Faradayovy objevy nemohl dále ignorovat a brzy byl vybudován nový kanalizační systém.
  
   
© Kryštof Zindr - Kontakt

Žádám tě, neruš mi mé kruhy!

- Archimédes